Das NEF auf Basis MB Vito vom KBA e.V. Norderstedt.

 

 

Set 1

 

Set 2